Philips-Elektrolytkondensatoren, MF 220, 63V

Kurzübersicht

Philips-Elektrolytkondensatoren
CHF 2.30
1002.63M220
ODER