Philips-Elektrolytkondensatoren, MF 680, 25V

Kurzübersicht

Philips-Elektrolytkondensatoren
CHF 2.10
1002.25M680
ODER