Philips-Elektrolytkondensatoren, MF 1000, 25V

Kurzübersicht

Philips-Elektrolytkondensatoren
CHF 2.40
1002.25M1000
ODER