Philips-Elektrolytkondensatoren, MF 100, 25V

Kurzübersicht

Philips-Elektrolytkondensatoren
CHF 1.05
1002.25M100
ODER