Philips-Elektrolytkondensatoren, MF 4.7, 63V

Kurzübersicht

Philips-Elektrolytkondensatoren
CHF 0.30
1001.63M4.7
ODER