Philips-Elektrolytkondensatoren, MF 220, 25V

Kurzübersicht

Philips-Elektrolytkondensatoren
CHF 0.80
1001.25M220
ODER