Philips-Elektrolytkondensatoren, MF 470, 16V

Kurzübersicht

Philips-Elektrolytkondensatoren
CHF 0.80
1001.16M470
ODER